• CSR vs Marketing. Wojna czy współpraca?

  W ostatniej chwili powstrzymałam się przed głośnym okrzykiem BRAWO oraz owacji na stojąco, podczas debaty na temat CSR, prowadzonej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w katowickim Spodku. Odbywała się ona tuż przed wręczeniem nagród i wyróżnień dla firm za najlepiej wdrażaną politykę CSR. Większość głosów oraz opinii brzmiała bardzo podobnie jak na wielu innych spotkaniach czy konferencjach, jednak tym razem padło stanowcze zdanie w innym kierunku. „CSR jest najskuteczniejszym narzędziem marketingowym”, to słowa wypowiedziane przez Krzysztofa Gorzkowskiego – PR Marketing Managera firmy Kapsch. Były one jak diament wśród innych kamieni. Dlaczego?

  Idealistyczne pojmowanie strategii CSR (Corporate Socjal Responsibility

  Najczęściej o CSR usłyszycie, że jest to „biznes, który zmienia świat”. Jako uzupełnienie, określenia typu „czyni dobro” lub społeczna odpowiedzialność. W ślad jednak za tym, nawet bez pytania, ruszają całe wypowiedzi dotyczące oczekiwań, jak powinien wyglądać i kiedy jest „prawdziwym” CSR-em. Z ust osób promujących ideę oraz wprowadzanie tej ideologii w polskich firmach usłyszycie również całą gamę ostrzeżeń jak nie pomylić CSR-u z PR-em lub marketingiem. Nie ma oficjalnej definicji, zatem to opinie i życzenia. Co więcej, często zdarza się, że jeśli ktokolwiek chce sensownie połączyć CSR z marketingiem to jest ostro krytykowany. Jakie to ma konsekwencje? Okazuje się, że tym sposobem osoby, które promują czy mówią o CSR „odstraszają” biznes, zwłaszcza z sektora MŚP. Swoim idealistycznym pojmowaniem strategii CSR dosłownie rozrywają sens słów „biznes, który zmienia świat”. Wygląda na to, że akceptowalna i oczekiwana jest jedynie część „zmienia świat”, czyli społeczne zaangażowanie kapitału, jednak z utylizacją słowa „biznes”. Jedno bez drugiego nie może istnieć i nie ma szans funkcjonować, zwłaszcza w sektorze MŚP. W tym momencie zastanawiam się, czy wszyscy chętnie podtrzymywaliby swoje zdanie, gdyby w dniu wypłaty wynagrodzenia usłyszeli od Zarządu „byliśmy zbyt zajęci zmienianiem świata, zatem w tym miesiącu nie będzie wypłaty, jednak jesteśmy pewni, że taka osoba jak Ty w pełni to zrozumie…”
  Może to byłby moment olśnienia?

  BIZNES to ogromna odpowiedzialność i cały szereg zobowiązań, w tym również lub przede wszystkim względem pracowników. Jeśli firma nie będzie dbała o swoje interesy to nie będzie w stanie regulować zobowiązań – to takie oczywiste. Biznes musi zwracać uwagę na własne korzyści, tylko dlatego, aby mieć możliwość dźwigać odpowiedzialność za całą swoją działalność w tym rozliczanie z pracownikami. Zatem nie powinno dziwić, że biznes w sektorze MŚP nie reaguje i nie wdraża działań CSR-owych, skoro pierwszymi skojarzeniami są: sponsoring, dobroczynność, darowizny, wsparcie. Jakiegokolwiek słowa by nie użyć, wszystko sprowadza się do jednego stwierdzenia – CSR to oddawanie części wypracowanych środków. Z idealistycznego punktu widzenia wystarczającą gratyfikacją dla biznesu powinno być „dobre samopoczucie” płynące z faktu udzielania pomocy innym. Jednak właściciele firm mają świadomość, że „dobre samopoczucie” nie wypłaca wynagrodzeń, zatem odmawiając prowadzenia działań CSR dbają o zatrudnionych pracowników oraz ich bezpieczeństwo. Na tym koło się zamknie, jeśli w dalszym ciągu będzie pielęgnowane idealistyczne ocenianie CSR. Jest jednak bardzo konkretna alternatywa.

  Praktyczne pojmowanie strategii CSR.

  To strategia biznesowa. Zatem każde podejmowane działanie powinno przekładać się na zysk przedsiębiorstwa. Najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do tego celu jest zmniejszanie tradycyjnych działań marketingowych na rzecz CSR-owych. Dzięki temu budżety, które dzisiaj płyną szerokim strumieniem na reklamy zostaną krok po kroku przekierowywane na cele społeczne, które będą przynosiły firmie podobne, a nawet lepsze efekty. Dla osób, którym naprawdę zależy na wspieraniu i pomaganiu lokalnym społecznościom, to powinna być świetna wiadomość. Biznes może zmieniać świat, bardzo aktywnie i konkretnie, jednocześnie na tym zarabiając. Jednak jest warunek. Wszystkie działania potrzebują mieć odpowiednią oprawę marketingową i muszą być strategicznie zaplanowane. Powinny być realizowane nie przez teoretyków, a praktyków CSR, lub w ścisłej współpracy z marketingowcem, który potrafi zadbać o wyniki. Tylko w taki sposób mają szansę realnie wspierać działalność biznesową przedsiębiorstwa. Dyplom czy podziękowanie za wpłatę nie są wystarczające.

  Najskuteczniejsze narzędzie marketingowe.

  Społeczna odpowiedzialność biznesu pojawia się wtedy, gdy ten jest realnie zaangażowany. Prawda jest taka, że w sektorze MŚP biznes zaangażuje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to jeden z zakresów działania prowadzący do zwiększania zysków.
  Czy jest coś złego w tym, że zaangażowanie społeczne przekłada się na zysk?
  Skutecznie wprowadzony CSR może być wymarzoną strategią zarówno dla jak i dla świata. Dla biznesu to obecnie NAJSKUTECZNIEJSZE NARZĘDZIE MARKETINGOWE. Dzięki niemu, można już zakończyć produkcję jeszcze bardziej jaskrawych reklam, z jeszcze większym logo. Taki rodzaj promocji już nie rozwija biznesów i mówiąc wprost, nie działa. Zatem genialną i jednocześnie skuteczną alternatywą jest właśnie CSR. Zachwycające WIN WIN, ponieważ biznes zmienia świat i właśnie dzięki temu rozwija się stabilnie zwiększając swoje zyski.

  Podsumowanie – Apel.

  Wojna toczy się jedynie na słowa oraz osobiste opinie. Rezygnacja z oceniania czy krytykowania, otworzy szerokie pole prawdziwej promocji CSR w Polsce. Sektor MŚP zobaczy szansę na rozwój swojego biznesu, w efekcie czego wszyscy będziemy zaangażowani w ulepszanie świata. Szacunek do społecznej odpowiedzialności połączony z pełnym szacunkiem do odpowiedzialności biznesowej może stać się kluczem do realnej aktywizacji hasła BIZNES, KTÓRY ZMIENIA ŚWIAT.

  Na zakończenie ważna informacja. Potwierdzenie tezy, iż strategia CSR przynosi realne korzyści biznesom z sektora MŚP, można znaleźć w 5 wydaniu Business Life Polska. W moim artykule na stronie 48podaję konkretne przykłady z realizacji oraz informacja o tym jak działania przełożyły się na zyski.

  Pozdrawiam
  Beata Hodorowicz
  Interim Marketing Manager. Copywriter.
  szybki kontakt tutaj

  Artykuł wydrukowany w Business Life Polska
  https://issuu.com/travelpoland/docs/business_life_polska_4_2017
  od strony 62

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>